Agri oplossingen

Dubbelschijven principe

Bemesten & Doorzaaien

Ecologisch verantwoord

Voor mens & dier

Economisch verantwoord

Voor boer & loonwerker

Optimaal bemesten en doorzaaien, maximaal rendement

In de afgelopen decennia is de kennis van gras toegenomen. We weten beter hoe een grasplant groeit, wat zijn levenscyclus is & wat dat gras doet in de pens van een koe. We zijn in staat om veel meer rendement uit gras te halen dan voorheen dankzij optimale bemestingstechnologie en innovaties bij het doorzaaien.

Door verbeterde bodemkennis zijn we bewuster geworden van het feit dat een goede bodemstructuur behouden moet worden. Dit kunnen we bereiken door de impact op de bodem tijdens het doorzaaien en bemesten te minimaliseren. Dankzij de innovaties van Vredo zijn we steeds beter in staat om hier invloed op te uit oefenen.

De machines zijn dan ook sterk verbeterd. Vredo heeft haar doorzaaitechniek, die al zeer degelijk was, in de afgelopen jaren nog verder ontwikkeld. Grotere werkbreedte, betere bodemvolging, nauwkeurigere zaad- en mestdosering, accurater zaaidiepte & een nieuw ontwikkelde bodemvolgende schijvenaandrukrol (de Packerringenrol) zijn de innovaties die we hebben mogen introduceren.

Bewezen techniek

Al meer dan 40 jaar

Wereldwijd bekend

Optimale resultaten

Innovatief

Voor jouw rendement

Rendement uit productie en kwaliteit

Of het nu om bemesten of doorzaaien gaat, het rendement dat onze klanten kunnen behalen met onze oplossingen, is voor ons het belangrijkste. Dankzij diverse innovaties kunnen boeren en loonwerkers:

  • Meerdere snedes per jaar uitvoeren;
  • Hogere voedingswaarde halen uit gras;
  • Kruiden- en klavermengsels toevoegen.

Hierdoor stijgt niet alleen de hoeveelheid gras en de productie van melk, maar ook de kwaliteit van de melkproductie. Bovendien kan het werk in kortere periodes voltooid worden.

Dankzij onze Tracs, zodenbemesters, snijfilters en doorzaaiers kunnen we onze klanten optimaal bedienen in hun doel het rendement van hun boerenbedrijf te verbeteren en voort te zetten.

Vredo: Your fields, our passion